Tag Archives: Quang Thi Truong

Chị Dậu thời nay (*)

Khốn thay! Những kẻ phục hồi nhân phẩm cho chị không phải là những kỹ sư tâm hồn, mà lại chính là những kẻ đã từng là khách hàng mua thân của chị, trong những ngày tấm thân còn phẩm … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment