Tag Archives: Tân Ngố

Lấy vợ Mễ

Nhiều người trong chúng ta khi mới đến Hoa Kỳ không phân biệt được người Mỹ trắng và người Mễ. Thấy họ khác chúng ta và nhất là thấy không phải là ông Mỹ đen thì trong thâm tâm rất … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment