Tag Archives: Trần Thị Lai Hồng

Vịnh Bức Dư Đồ Rách

Ôn cố tri tân, đọc chuyện xưa nghĩ chuyện nay, dẫu đã ngót trăm năm, hoàn cảnh và tâm trạng có khác, xưa chống ngoại xâm, nay chống giặc ngay trong nước do cấp lãnh đạo cõng về … !Trước … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment