Tag Archives: Ngô Nhân Dụng

Kính gởi ông ăn trộm

Một điều tôi vẫn tin tưởng là con người ta có thể sống tử tế với nhau. Ông Mạnh Tử nổi tiếng khi tuyên bố loài người có tính lành (thuyết tính thiện). Nhưng không cần đọc sách ông; mình … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment