Tag Archives: Nguyễn Văn Khanh

Bia bọt Đông Âu

Phải công nhận người dân Đông Âu uống bia nhiều hơn dân những quốc gia khác, nếu có thua thì chắc cũng chỉ thua mỗi mình dân Đức chứ không chịu thua ai khác. Nguyễn Văn Khanh

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | Leave a comment