Tag Archives: Trương Văn Dân

Về một ánh sao

Khi một người nào đó mất đi luôn để lại chúng ta một khoảng trống. Nhưng khi mẹ mất, khoảng trống ấy mênh mông vô cùng. Bởi mẹ là tác nhân đưa ta từ cõi vô hình đến với thế … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment

Quyển sách

Thưa chị…, câu chuyện mà chị chỉ “viết cho riêng mình”, không muốn cho người đời thóc mách, 8 năm sau “bị” em biên tập lại. Dĩ nhiên là em có thay đổi tính danh và chỉnh lại một vài … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment