Tag Archives: Nguyễn Phương

Nửa đời hương phấn

Có những nghệ sĩ làm cho khán giả nhớ mãi vở tuồng mà họ đã thủ diễn và ngược lại có những vở tuồng chấp cánh cho nghệ sĩ bay cao trên vòm trời nghệ thuật. Tuồng “Nửa Đời Hương … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment

Nửa đời hương phấn

Có những nghệ sĩ làm cho khán giả nhớ mãi vở tuồng mà họ đã thủ diễn và ngược lại có những vở tuồng chấp cánh cho nghệ sĩ bay cao trên vòm trời nghệ thuật. Tuồng “Nửa Đời Hương … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment