Tag Archives: Giáp Văn Dương

Giáo dục đang vỡ trận

Tiền không phải yếu tố quan trọng nhất. Trong giáo dục, con người là yếu tố trung tâm. Con người là khởi đầu và đích đến của giáo dục. Một đề án đổi mới giáo dục chỉ có thể thành … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment