Tag Archives: Tôn Thất Phương

Nghe nhạc Phạm Duy

Trên một khía cạnh nào đó, con người cũng chỉ là một con thú. Khi nó nhìn lên thì mơ mộng trăng sao, khi nhìn xuống thì nó thấy đen điu lông lá. Trong con người nhạc sĩ Phạm Duy, … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment