Giao lưu

Mục “Giao lưu” này là nơi trao đổi về công nghệ và an toàn thực phẩm, về quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng, hay những bức xúc của bạn liên quan đến những vấn đề trên… với những câu hỏi ngắn và trả lời ngắn. Vấn đề là chúng ta có thể chia sẻ được những gì …

Mở đầu là một số câu hỏi đã đặt ra cho tôi tại các seminar về phụ gia và an toàn thực phẩm do Hiệp hội các nhà xuất khẩu và chế biến thủy sản VN (VASEP) và Hội Lương Thực Thực Phẩm tổ chức, cùng với các câu hỏi mà tôi đã trả lời trên báo

Vũ Thế Thành      –       Email : biosta.ntt@gmail.com

                             Bấm vào đây để vào phần “Giao Lưu” (Hỏi- Đáp)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s