Tag Archives: Phạm Cao Dương

Khi người Tàu nghiên cứu về Việt Nam

Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nghiên cứu Việt nam một cách cơ bản, sâu rộng và tự tin. Họ thường nhắc đến những ưu thế ngôn ngữ, tư liệu nghiên cứu và mượn lời học giả Mỹ và … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment