Tag Archives: Nhật Chiêu

Bởi Sài Gòn có sông trong lòng nó

Chỉ một mình thành phố lớn như Sài Gòn mới cho ta cảm giác “một mình” đầy đủ đến thế. Và với tôi, Sài Gòn là một bán đảo bao la. Và tôi muốn có cái nhìn riêng về nó, … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment