Tag Archives: Cẩm Tuyết

Làm giấm nuôi bằng chuối

Vì có thể làm con giấm “mập ra” là nhờ ” nuôi ” bằng nước đường, con giấm càng lớn sẽ làm cho nước đường càng mau thành giấm. Như vậy càng “nuôi”, con giấm sẽ làm cho thu lợi … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | Leave a comment