Tag Archives: VFA

Thông tin về thạch tín trong bia Đức

Tuy nhiên, hàm lượng thạch tín trong các loại bia và nguyên liệu được kiểm tra nói chung là rất thấp, trung bình từ 1 đến 10 µg/l và mức phát hiện này không vượt quá ngưỡng cho phép đối … Continue reading

Posted in An toàn thực phẩm | Tagged | Leave a comment