Tag Archives: Kim Dung

Sự thông minh và chậm lớn của người Việt

Từ người Pháp trước đây, rồi người Mỹ và nhiều người ngoại quốc khác sau này khi có cơ hội làm việc, tiếp xúc với người Việt lại có nhận xét, “một cá nhân người Việt thì có thể hơn … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment