Tag Archives: Anh Busch

Cuộc sống và Thách thức

Hãnh diện là đứa bé gái người Việt ra đời đầu tiên tại thành phố Ravensburg – thế hệ thứ nhì của người Việt tỵ nạn, là đứa con của Ba Mẹ tôi, người đã truyền dạy cho con cái … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment