Tag Archives: Hiếu Tân

Từ Hải và Người Ẩn Sĩ

Thuở ấy, bên cạnh Từ Hải, vị đại vương lừng lẫy oai danh, có một nhân vật kỳ tài, đáng liệt vào hàng “dị nhân”: Họ Phàn, tên Cự, tự Bình Cung, ngay từ thời trẻ đã nổi tiếng tài … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment

Bụt nghe cổ tích

Bụt bảo: “Các ông thấy không? Một cái tâm lý đến lạ. Khổ thì cứ than cứ khóc, ắt có người thương. Không cần làm gì để tự cứu mình, cứ cầu cứ xin, ắt có người cứu. Vì thế … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment

Tớ thích Tào Tháo

Tháo ác, chân thành và hồn nhiên trong cái ác của hắn, thà ta phụ người không để người phụ ta, và như vậy, hắn không đểu. Không như các bạo chúa cận hiện đại ác và đểu,, chân thành … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment

Tôn giáo bị khoa học quật đổ

Khoa học và tôn giáo thật ra vốn không xung khắc, nhưng thật khó nói. Tiến bộ khoa học phần nào làm giảm những bí mật của vũ trụ, từ thế kỉ 18 đã gây ra sự suy tàn của … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged , | Leave a comment