Tag Archives: Khương Duy

Sống sót còn chưa xong…

“ … Đề tài này hấp dẫn không chịu được! Tôi có thể thảo luận với anh cả ngày đủ mọi khía cạnh, lúc này chỉ nói điểm quan trọng nhất. Tôi thường xuyên đi nhiều nơi trên thế giới, … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment