Tag Archives: Tràm Cà Mau

Tấm lòng cậu chó

Có một truyện dài tên Cậu Chó mà tôi chưa được thưởng thức, chỉ nghe bàn tán xôn xao một thời. Câu chuyện sau đây chẳng có liên hệ chi với chuyện dài đó Tràm Cà Mau

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment