Tag Archives: Trần Kinh Nghị

Người Mỹ nhận xét về người Việt Nam

Người Việt vì những lý do vớ vẩn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn). [sacrifice important goals for the sake of small ones]. … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment