Tag Archives: Bích Xuân

Nghề làm formage

Bạn thử tưởng tượng, miếng Camembert có tí mùi vị nước…mắm, ai ăn quen sẽ đâm ghiền. Phó mát Camembert mà bạn vừa có cảm giác, cũng như người ngoại quốc ngại ngùng khi ngửi mùi nước mắm vậy ! … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged | Leave a comment