Tag Archives: Steven Weinberg

Tôn giáo bị khoa học quật đổ

Khoa học và tôn giáo thật ra vốn không xung khắc, nhưng thật khó nói. Tiến bộ khoa học phần nào làm giảm những bí mật của vũ trụ, từ thế kỉ 18 đã gây ra sự suy tàn của … Continue reading

Posted in NTT blog | Tagged , | Leave a comment