Tag Archives: Nguyễn Hữu Thống

Bài học Nhật Bản : Canh Tân và Giáo Dục

Năm 1905 sau khi Nhật thắng Nga tại Lữ Thuận, Phan Bội Châu phát động phong trào Đông Du để cầu ngoại viện và học hỏi tại chỗ sự phú cường của Nhật Bản, một quốc gia đồng văn với … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment