Tag Archives: Nguyễn Hoài Nam

Nghiên cứu khoa học nào cũng phải nghiêm túc

Có những đề tài nghiên cứu khi thông qua đề cương để được hội đồng chấp thuận rồi lại làm một nẻo, lạc đề rõ ràng. Đúng ra phải cương quyết bắt người nghiên cứu là các học viên phải … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment