Tag Archives: Mai Vinh – Nguyễn Dũng- Võ Trang

Phá nát danh thắng Đà Lạt

Nhiều danh lam thắng cảnh cấp quốc gia ở Đà Lạt đang bị xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là tình trạng bị xâm lấn và ô nhiễm. Hồ Than Thở bị “bức tử”, ngựa cũng sợ nước thác Cam … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment