Tag Archives: Bùi Kim Sơn

Có một “tâm chay”

Họ là hai anh em, tuổi đã cao, trên dưới tuổi về hưu. Người anh sống ở Sài Gòn còn người em sống ở một thành phố lớn miền Trung. Do tuổi tác cũng kề nhau, cùng trong một thế … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment