Kummerow, kẻ thù của chất béo trans

Gần sáu thập kỷ kiên trì chứng minh chất béo trans là thủ phạm gây bệnh tim, GS sinh hoá Fred A. Kummerow đã toại nguyện khi FDA Hoa Kỳ cấm chất này trong thực phẩm chế biến từ tháng 6/2018.

Nguồn : http://tiepthithegioi.vn/khoe-vui/suc-khoe-y-te/kummerow-ke-thu-cua-chat-beo-trans/

This entry was posted in Lướt web. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s