“Best before” là gì? Thực phẩm quá date sử dụng có an toàn không?

Q&ATrên nhãn một số thực phẩm nhập từ nước ngoài ghi “best before”. Đó có phải là ngày hết hạn không?Một số thực phẩm nhất là đồ hộp tuy hết hạn nhưng vẫn dùng được. Ăn những thực phẩm này có an toàn không?

(Khanhha1975@…)

Một số thực phẩm như đồ khô, đồ hộp, hàng đông lạnh (nếu bảo quản tốt) dù hết hạn thì vẫn an toàn về mặt vi sinh, dĩ nhiên chất lượng có giảm đôi chút.

“Best before” không phải là ngày hết hạn. Đó là khuyến cáo của nhà sản xuất nên sử dụng thực phẩm trước ngày đó thì sẽ đầy đủ về mặt dinh dưỡng như khai báo. Hàng sau ngày “best before” vẫn được phép bán, nhưng phải nói rõ với người tiêu dùng, và thường là giá sẽ giảm.

Vũ Thế Thành

Advertisement
This entry was posted in Giao lưu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s