Gỏi cá đông lạnh đâu có ngon

Q&ATrong bài gỏi cá, tác giả khuyên không nên ăn gỏi cá sống, nếu ăn gỏi thì nên ăn hàng đông lạnh. Gỏi cá đông lạnh đâu có ngon. Có cách nào khác không? (nguyenthu1970@…)

Hỏi khó nhau thế! Hàng sống bao giờ lại chẳng ngon và…ngán (bệnh). Thực ra ăn gỏi cá biển hiếm bị nhiễm ký sinh, và rất hiếm nếu là hàng đông lạnh. Hiếm và rất hiếm đều ẩn chứa rủi ro. Lựa chọn mức độ rủi ro nào là tùy bạn. Có chơi có chịu! Nhưng với nghêu sò ốc hến, nhất là với sò 2 mảnh vỏ, thì xin.. can vì dễ nhiễm độc tố.

Vũ Thế Thành

This entry was posted in Giao lưu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s