Cấp đông thực phẩm ở nhà được không?

Q&ATôi thấy có bài báo nói, làm đông lạnh chỉ cần đưa xuống nhiệt độ -18 độ C. Tủ lạnh ở nhà có làm đông lạnh được không? (quynhtran2012@…)

Muốn làm cấp đông (quick freezing), phải làm lạnh nhanh xuống cao nhất cũng -38 độ C, thì phần lõi của miếng thực phẩm mới đạt tới -18 độ nhanh được. ( lạnh dần từ mặt ngoài vào trong). Tốc độ làm lạnh còn tùy thuộc kích thước dày mỏng của miếng thịt. Dĩ nhiên, bạn có thể cấp đông nhiệt độ cao hơn, nhưng chất lượng sẽ kém hơn
Ngăn đá ở tủ lạnh (gia đình) chỉ khoảng -12 đến -18 độ (tùy loại), chỉ có thể làm đông chậm, chứ không phải cấp đông.

Vũ Thế Thành

This entry was posted in Giao lưu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s