Tag Archives: Hà Văn Du

Thú đi “săn” sách cũ tại Hà Nội

Lúc đứng xem mấy người thợ thi công, tôi thấy bên cạnh có một hàng sách cũ. Lân la vào chọn xem, thấy quyển Hồi Ký của Ðào Xuân Quý giật bắn mình. Tìm bao lâu không thấy, tình cờ … Continue reading

Posted in Lướt web | Tagged | Leave a comment