Biosta-PS6

vị thịt

 Biosta – PS6

(điều vị, tạo ngọt trong sản phẩm thực phẩm )
bò kho

Thành phần

E 950,   E 951

Bản tự công bố sản   phẩm

Số:   08/NGUYEN THAO/2018  của Ban Quản lý An toàn Thực Phẩm – Thành phố Hồ Chí  Minh

 

 Đặc điểm

 

Ứng dụng

Liều dùng

Đóng gói

1kg

Hạn dùng

02 năm

Bảo quản

Để nơi  khô ráo. Bao sử dụng dở dang, cần đóng miệng bao kỹ.